Czarna Lista Graczy

Poniżej będziemy sukcesywnie dopisywać graczy, którzy odeszli lub zostali wyrzuceni z naszego Klanu za szczególnie rażące uchybienia. Nie będziemy pisać detali tychże zachowań, aczkolwiek Liderzy innych Klanów mogą zawsze się z nami skontaktować drogą mailową. Inne Klany przestrzegamy przed przyjmowaniem ich w swoje szeregi. Tak więc:

  • DAMIANS;
  • Pieter;
  • Gracu;
  • Joker2
Advertisements